*/ ?>

O nas

Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium jest jednostką dydaktyczną, naukową i badawczą.

W Katedrze prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne:

Dla Wydziału Lekarskiego UJ CM:
 • propedeutyka chorób wewnętrznych ( III rok)
 • hematologia w ramach przedmiotu choroby wewnętrzne (V rok)

Dla Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ:
 • hematologia laboratoryjna (IV rok)
 • propedeutyka diagnostyki klinicznej (IV rok)
 • przeszczepianie szpiku kostnego (IV rok)

Dla Studiów Podyplomowych Wydziału Farmaceutycznego UJ:
 • hematologia laboratoryjna (II rok)

W ramach School of Medicine in English Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College w Katedrze odbywają się zajęcia prowadzone w języku angielskim:
 • Introduction to Internal Medicine and Physical Diagnostics (II rok pr. 4-letni)
 • Introduction to Internal Medicine (III rok pr. 6-letni)
 • General Medicne: Internal Diseases 1 /2 (III rok pr. lekarsko-dentystyczny)
 • Internal Medicine ( IV rok pr. 6-letni, V rok pr. 6-letni, VI rok pr. 6-letni)
 • Internal Medicine - Elective: Ultrasound (IV rok pr. 4-letni; IV rok pr.6-letni)

Bazą dydaktyczną dla prowadzenia zajęć dla studentów jest Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii będący podjednostką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Klinika Hematologii wraz z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego jest ośrodkiem o najwyższej referencyjności, w którym hospitalizowanych jest około 6 tys. pacjentów rocznie z nowotworowymi i nienowotworowymi chorobami krwi. W Oddziale Przeszczepiania Szpiku Kostnego wykonywanych jest około sto transplantacji , w tym autologiczne, allogeniczne, jak i od dawcy niespokrewnionego.

Studenci Oddziału Analityki Medycznej kształceni są w Pracowniach: Analitycznej, Diagnostyki Hematologicznej, Cytometrii Przepływowej, Cytogenetycznej oraz Diagnostyki Molekularnej, w których prowadzona jest kompleksowa diagnostyka ostrych i przewlekłych białaczek, chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych, szpiczaka mnogiego, zespołów mieloproliferacyjnych i mielodysplatycznych, niedokrwistości, skaz krwotocznych i hemofilii.

Kontakt:

Katedra i Klinika Hematologii
Wydziału Lekarskiego UJ CM


31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17
tel.: 12 424 76 00
fax: 12 424 74 26
email: alekskot@cm-uj.krakow.pl